Časté dotazy

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je nadstavbový obor zubního lékařství, který se zaměřuje na diagnostiku, prevenci a léčbu zubních, čelistních a obličejových nesrovnalostí. Technický termín pro tyto problémy je "malokluze", což doslovně znamená "špatný skus." Praxe ortodontisty vyžaduje rozsáhlé odborné schopnosti v navrhování, aplikaci a využití ortodontických aparátů (rovnátek) tak, aby zuby, rty a čelisti dosáhly jak estetické, tak funkční rovnováhy. 

Kdo je ortodontista?

Ortodontista je odborník, který se ve své praxi věnuje pouze prevenci a léčbě ortodontických problémů.  Po pěti až šestiletém studiu zubního lékařství se tři roky na plný úvazek věnoval komplexní ortodontické přípravě na akreditovaném univerzitním pracovišti. Tento specializační výcvik zahrnoval jak teoretické znalosti témat jako je růst a vývoj, genetika, biomechanika a anatomie, tak klinické dovednosti v navrhování a provádění léčby pomocí nejrůznějších ortodontických aparátů.

Kdy začít s ortodontickou léčbou?

V některých případech může včasný zásah u dětí zabránit potřebě budoucí léčby nebo alespoň snížit obtížnost budoucí léčby, snížit potřebu trhání zubů a získat lepší celkový výsledek. Nicméně ortodontická léčba není omezena pouze na děti, velké procento pacientů tvoří dospělí téměř všech věkových kategorií.

Jak ortodontická léčba funguje?

Rovnátka vyvíjí stálý, mírný tlak na zuby, které tak postupně přechází do správné polohy. Zámky nalepené na zubech a drátěný oblouk, který je spojuje, jsou hlavní funkční složky rovnátek. Drátěný oblouk přivázaný barevnými gumičkami k zámkům působí jako vodič, který má tendenci vracet se do původního tvaru a tím vyvíjí na zuby tlak, který je posunuje do nové správné pozice.

Co je multidisciplinární léčba?

Multidisciplinární léčba zahrnuje konzultace, či ošetření u odborníků více oborů, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku léčby. Nejčastěji ortodontista spolupracuje s dentální hygienistkou, protože dokonale zvládnutá hygiena ústní je základní podmínkou zahájení léčby rovnátky. Obvyklé jsou konzultace s parodontologem - zdravé dásně a závěsný aparát zubů podmiňuje zahájení léčby především u dospělých pacientů; protetikem (korunky, můstky) nebo dětským zubařem.     

Je možné provádět ortodontickou léčbu u dospělých?

Ortodontická léčba může být úspěšná v každém věku. Biologický proces zapojený do pohybu zubu je stejný u dospělých i dětí. Pro úspěch ortodontické léčby u dospělých i dětí je velmi důležité zdraví zubů, dásní a podpůrných tkání. Vzhledem k tomu, že dospělý již neroste, nelze některé extrémní vady zahrnující obličejové kosti léčit pouze rovnátky, ale ortodontická léčba je kombinována s úsilím ústního chirurga k dosažení uspokojivého výsledku.

Jak dlouho budu muset nosit rovnátka?

Doba léčby s ortodontickými aparáty se obvykle pohybuje od jednoho do tří let. Skutečná doba závisí na závažnosti problému, spolupráci pacienta a růstu čelistí a obličeje. Někteří jedinci reagují na léčbu rychleji než ostatní, a drobné problémy mohou vyžadovat méně času. Po sejmutí fixních rovnátek je doporučováno nosit rovnátka snímací, které pomáhají udržet zuby v jejich nové pozici. Obvykle se doporučuje, aby pacienti nosili snímací rovnátka každou noc po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Poté se může frekvence nošení postupně snižovat.

Je nezbytné trhat zdravé zuby?

Nejčastěji se v ortodontické ordinaci řeší stěsnané („křivé“) zuby. Je-li stěsnání mírné a v zubním oblouku je pro zuby dostatek prostoru, ortodontista zuby vyrovná pomocí rovnátek tak, že není nutné žádné zuby trhat. Kosti čelistí nabízí omezenou kapacitu prostoru, proto je někdy nutné některé zuby vytáhnout, aby se tak na jejich místo vyrovnaly ostatní stěsnané zuby. Nejčastěji se jedná o premoláry (čtyřky nebo pětky). Při výběru zubů k extrakci (vytažení) přihlížíme i k jejich „biologickému faktoru“. To znamená, že upřednostníme extrakci zubu s velkou výplní, či kazem, před zdravým zubem, i když z ortodontického hlediska by byl pro nás výhodnější. Někdy je nedostatek místa k zařazení všech zubů jen několik milimetrů. V tom případě může ortodontista přistoupit k tzv. strippingu – to je jemné zabroušení skloviny styčných ploch zubů. Následuje vyleštění a lokální fluoridace. Při dodržování běžné ústní hygieny tento zákrok nezpůsobí náchylnost zubů ke vzniku kazu.

Typy rovnátek

Nejčastěji se k léčbě ortodontických vad používají fixní aparáty („rovnátka napevno“). Jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli nebo z estetických – keramických – méně viditelných materiálů.

Retence

Faktem je, že osoba odpovědná za udržování rovných zubů po ortodontické léčbě jste Vy. A jak toho dosáhnete? Tím, že nosíte snímací retenční rovnátka, čímž umožníte stabilizaci zubů a přestavbu okolní kosti. Existuje mnoho typů retenčních zařízení – snímací deskové aparáty, průhledné Essix dlahy nebo lepené drátky, tzv. retainery.